Σελίδες


Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: ioannina74@gmail.com

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Υψηλές επιδόσεις με κρατικό χρήμα

Υψηλές επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτομία καταγράφει η Περιφέρεια Ηπείρου, με τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης να υπερβαίνουν την αντίστοιχη συνολική εθνική επίδοση.
Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τους δείκτες που παρουσιάζονται στη νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σχετικά με την «Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα -Επισκόπηση 2015», με την Περιφέρεια Ηπείρου να διαθέτει σημαντικές νησίδες αριστείας.
Οι μεγαλύτερες δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης γίνονται στην Περιφέρεια Αττικής, όμως αν ληφθεί υπόψη το ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας, τότε την καλύτερη επίδοση έχει η Κρήτη (1,35%), ακολουθούμενη από την Αττική (0,94%) και την Ήπειρο (0,92%), οι οποίες υπερβαίνουν την εθνική επίδοση (0,81%).
Κυρίαρχο ρόλο για την τρίτη θέση της Ηπείρου παίζει το Πανεπιστήμιο. Από τα 39,78 εκ. ευρώ που είναι οι δαπάνες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη στην Ήπειρο, τα 28,34 εκ. ευρώ είναι δαπάνες του τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα 7,71 εκ. ευρώ δαπάνες του κράτους, τα 3,43 εκ. ευρώ των επιχειρήσεων και τα 0,3 εκ. ευρώ του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.
Προβληματισμό πρέπει να αποτελέσει το γεγονός πως η χρηματοδότηση προέρχεται σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό από το κράτος (82,4%) και μικρό κομμάτι στην πίτα έχουν οι επιχειρήσεις (4,6%), άλλες εθνικές πηγές (4%) και οι πόροι από το εξωτερικό (9%).

ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αναφορικά με το προσωπικό στον τομέα της Έρευνας, η πλειονότητα των ερευνητών απασχολείται στην Περιφέρεια Αττικής, με αριθμούς σχεδόν τριπλάσιους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Κρήτης. Αναλογικά (προσωπικό Ε&Α επί της συνολικής απασχόλησης σε κάθε Περιφέρεια), η υψηλότερη επίδοση καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης (1,89%), ενώ ακολουθούν η Περιφέρεια Αττικής (1,54%), η Περιφέρεια Ηπείρου (1,46%) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1,23%).
Όσον αφορά τις διδακτορικές διατριβές και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, ο μεγαλύτερος όγκος της εγχώριας επιστημονικής παραγωγής καταγράφεται κατά σειρά στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ήπειρο, το 46,6% των διδακτορικών διατριβών αφορά τα επιστημονικά πεδία της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας, το 20,8% τις Φυσικές Επιστήμες, το 15,1% τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, το 13,5% τις Κοινωνικές Επιστήμες και το 3,9% τις Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία.
Αξιοσημείωτη είναι η κατάταξη των Περιφερειών με βάση τον δείκτη απήχησης (Citation impact) των δημοσιεύσεων (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση). Με βάση αυτόν τον δείκτη, η Περιφέρεια Κρήτης έρχεται πρώτη με δείκτη απήχησης 7,23, ακολουθούμενη από την Περιφέρεια Ηπείρου (6,87), την Περιφέρεια Αττικής (5,66), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (4,71) και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (4,71).
Όσον αφορά τον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά ερευνητή, πρώτη εμφανίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου, ακολουθούμενη από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Θεσσαλίας.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τέλος, όσον αφορά την καινοτομία (η οποία διακρίνεται σε τέσσερις τύπους: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, καινοτομία οργάνωσης και καινοτομία μάρκετινγκ), στις περισσότερες Περιφέρειες οι ελληνικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε κάποιο τύπο καινοτομίας σε ποσοστό υψηλότερο από 40%.
Γενικά οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καινοτομούν περισσότερο από τον μέσο κοινοτικό όρο (52,3% στην Ελλάδα έναντι 48,9% στην ΕΕ28). Οι υψηλότερες καινοτομικές επιδόσεις καταγράφονται κατά σειρά στις Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, ενώ η Ήπειρος βρίσκεται στην 9η θέση. Το μερίδιο των επιχειρήσεων που καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες στις ελληνικές Περιφέρειες στο σύνολο της χώρας, είναι λίγο μικρότερο από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο (34,3% έναντι 36%).
Κυρίαρχη στρατηγική των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ήπειρο αποτελεί η μείωση του κόστους λειτουργίας (65,4%) και σημαντικότερο εμπόδιο η έλλειψη ζήτησης.
Αποστόλης Τζελέτας
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ