Σελίδες


Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: ioannina74@gmail.com

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Τριμερής αξιωματούχων Ελλάδας - Ιταλίας - Αλβανίας για το προσφυγικό

Τριμερής αξιωματούχων Ελλάδας - Ιταλίας - Αλβανίας για το προσφυγικόΠραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, σε υπηρεσιακό επίπεδο, από αξιωματούχους των υπουργείων Εξωτερικών και της αστυνομίας, με αρμοδιότητα σε θέματα...
μετανάστευσης και διαχείρισης συνόρων, η τριμερής συνάντηση Ελλάδος - Ιταλίας - Αλβανίας.
Πρόκειται για μία ελληνική πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία έχει στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διερεύνηση προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας στο προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα.
Τα θέματα που αναμένεται να εξετασθούν αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και την καταπολέμηση δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα επανεισδοχής προς τις χώρες προελεύσεως, καθώς και η ενίσχυση, από την Ελλάδα και την Ιταλία, της Αλβανίας, στον τομέα συστήματος ασύλου.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ