Σελίδες


Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: ioannina74@gmail.com

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων 1960

Εικονίζονται Βιργινία Καρκαμπούνα, Ειρήνη Λώλη, Λίτσα Χαρτζάλα και Σταύρος Καρκαμπούνας.
 
 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ